Světelné zdroje

 

Volba zdrojů
svítidel úzce souvisí se zvážením doby provozu svítidel a četností zapínání a vypínání osvětlení během dne. Obě informace jsou nezbytně nutné pro správnou a bezporuchovou funkci svítidel a zdrojů v nich použitých. Uvádíme zde pouze stručné charakteristiky jednotlivých typů zdrojů a jejich doporučené používání.

Žárovky: Jsou vhodné pro osvětlení prostor, které má krátkodobý charakter a velkou četnost zapnutí a vypnutí. Jejich největší výhodou je okamžitý start, svícení bez míhání, cenová dostupnost a možnost přímého napájení ze sítě a výborné podání barev. Nevýhodou je naopak krátká životnost a velký pokles světelného toku během života. Průměrná doba života je cca 1000 hod. Halogenové žárovky průměrně 2000 hod. Specielní typy halogenových žárovek až 5000hod.Ve většině případů se používají s paticemi E14 a E27(pro napětí 230V),dále patice G9 a GU10(rovněž pro napětí 230V) a patice G4 nebo GU 6,35(pro napětí 12V).

Zářivky (nízkotlaké výbojky): Jsou vhodné pro osvětlení trvalého charakteru, u kterého je kladen důraz na rovnoměrnost osvětlení na velké ploše, maximální potlačení oslnění a maximální hospodárnost provozu. Zářivky jsou nejvhodnější pro osvětlení prostorů do výšky cca 5-6 m. Pro vyšší závěsnou výšku je třeba používat svítidla s vloženými optickými systémy, které navyšují zásadně investiční náklady na svítidla, a proto je vhodné zvážit aplikaci výbojkových svítidel. Doba života se v průměru pohybuje v rozmezí 8000 - 15000 hod. Specielní typy až 40.000 hod Sortiment zářivek zahrnuje širokou škálu tvarů a provedení v zásadě rozlišujeme zářivky lineární a zářivky kompaktní.Kompaktní zářivky lze vyměnit za klasické žárovky s paticemi E14 a E27.Vysokotlaké výbojky: Jsou vhodné pro osvětlovací soustavy požadující kompaktní světelné zdroje vysokého výkonu, dlouhé životnosti a vysokého měrného výkonu. Podle konkrétní situace je možné volit z celé řady výbojek. Jsou vhodné zejména pro osvětlování velkých prostor s výškou zavěšení svítidel nad 6 m. Nevýhodou je poměrně složité omezení oslnění. Používají se i pro osvětlení expozic. Největší nevýhodou výbojek je nutnost použití startovacího zařízení a jejich pozvolný start. Při zhasnutí výbojky (např. při krátkodobém výpadku elektrické energie) je třeba počkat až několik minut do opětovného zápalu výbojky. Tuto nevýhodu lze potlačit použitím elektronických startovacích zařízení, které ovšem zvyšují investiční náklady na osvětlovací soustavu. Doba života výbojek se podle typu pohybuje v rozmezí 6000 - 15000 hod.

Led: Vysoce svítivé diody: Tyto technologie nyní procházejí prudkým vývojem, hlavní výhodou těchto zdrojů je značná životnost, velmi nízká spotřeba, a malé rozměry. Nevýhodou je cena předřadných zařízení a vlastních diod (vysoce svítivých) a zatím také malý světelný tok, proti klasickým zdrojům. LED  v současné době plně nahrazují klasické žárovky. 

 cs.wikipedia.org/wiki/LED_%C5%BE%C3%A1rovka

Vyberte si světelné zdroje z bohaté nabídky největších výrobců: